نقد و بررسی RISE OF THE TOMB RAIDER

tom-raider1

نقد و بررسی RISE OF THE TOMB RAIDER

یک سال بعد از وقایع Tomb Rider 2013 و ماجراجویی هایی لارا در سرزمین یاماتای و بازگشت موفقیت آمیزش به خانه، قهرمان ما قرار است دست به یک تجربه هیجان انگیز دیگر بزند، این بار نه برای نجات جان خود و دوستان بلکه برای ادای دین و تکمیل راه ناتمام پدر ؛ هدف در Rise of the Tomb Raider دیگر حفظ بقا نیست، بلکه رسیدن به بزرگترین آرمان بشری یعنی جاودانگیست، آن هم نه به شکل رقیب جوانش در صحراهای سوزان عربستان بلکه در برهوت یخ زده ای به نام سیبری.

اول...

بیشتر